گفتگو با امیلیانو روچا مینتر، درباره‌ی اولین فیلمش
اینستاگرام
استفاده از مطالب در دیگر رسانه‌های چاپی و مجازی تحت مجوز cc-by-nc-sa مجاز است. برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید.
طراحی و مدیریت : شهریار حنیفه